Miljö

 

 

                                   MILJÖ TÄNKANDE
 
1989 byggdes 3 300 Kwm glas växthus med hel gjutet golv och uppsamlingstank 
som vattnet och bekämpnings rester samlas upp och använs igen inget spill.
 
1991 grävdes en uppsamlings bassäng för regnvatten på 300 kubik meter.
 
1995 tog vi och sänkte tempraturen rejält och började odla blandanat 
penseer kalt utan varme vilket resulterade i mindre olje användning 
och en härdigare planta för kunden (och mindre bekämpnings medel).
Samma gäller för utplanterings växterna där tillförs minimalt med värme.
 
 
Därför tar odlingen  mycket längre tid så vi har tagit bort en kultur med primula 
på vintern och det sparar både energi och miljö.
 
2007 grävdes ytterliggare en uppsamlings  bassäng för regnvatten 
på 1000 kubik meter.
 
2012 ändrades ytterligare 5500 kwm till total återvining av
både vatten o gödnings medel.
Och bekämpnings rester tas om hand.